Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na lata, która często zwraca się dopiero po dłuższym czasie. Okres zwrotu jest bezpośrednio związany z wydajnością wszystkich elementów instalacji w całym okresie jej eksplatacji. Przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji pozwala oszacować okres zwrotu zakładając, że instalacja będzie pracować z teoretyczną wydajnością. Obliczenie teoretycznej wydajności nie daje żadnej gwarancji, że uda się ją uzyskać w praktyce, dlatego właśnie niezbędne są regularne pomiary elementów instalacji PV, pozwalające na bieżąco monitorować parametry jej pracy, gwarantując tym samym że ilość wytwarzanej przez nią energii pozostanie na zakładanym poziomie.

Pomiary Instalacji FotowoltaicznychNasi instalatorzy wykonują pomiary i badania odbiorcze systemów fotowoltaicznych w zakresie zdefiniowanym dla nowoprzyłączonych instalacji zgodnie z normami PN-HD 60364 oraz PN-EN62305.

Standardowo również wykonywane są procedury pomiarowe po stronie generatora fotowoltaicznego gwarantujące poprawną integrację z falownikiem i bezpieczną pracę  wszystkich urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.

Na indywidualne życzenie klienta jesteśmy gotowi dostarczyć dodatkową dokumentację określającą jakość każdego zakupionego modułu fotowoltaicznego w postaci badań wynikowych zdefiniowanych w normie IEC 61215, m. in. pomiary parametrów elektrycznych, testy elektroluminescencyjne, pomiary izolacji, pomiary w symulowanych warunkach pracy, pomiary wytrzymałościowe (grad, obciążenie wiatrem/śniegiem).

W ramach usługi dodatkowej przeprowadzamy również badania eksploatacyjne, służące wykryciu i eliminacji usterek i lokalnych uszkodzeń prowadzących do ograniczenia wydajności systemu lub zagrożenia porażeniem/pożarem.  Badania takie są koniecznym etapem procedury gwarancyjnej producenta - obejmują m. in. oględziny instalacji, oględziny termowizyjne, pomiar rezystancji izolacji, pomiar  parametrów elektrycznych wraz z pomiarem chwilowego natężenia napromieniowania [W/m2] oraz analizę logów falownika (informacje o błędach).

Zapraszamy do kontaktu

+48 798 109 783

radoslaw.bus@miltonpv.pl

Załącznik
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Milton-pv   Radosław Buś
ul. Wojsławska 300G
39-300 Mielec

www.miltonpv.pl
tel.  +48 798 109 783
email: biuro@miltonpv.pl

NIP: 8171996051