Nasi specjaliści zaproponują najlepsze dla Państwa potrzeb rozwiązania:

- oszacują odpowiednią moc instalacji.

- opracują plan rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

- sprawdzą warunki przyłączenia do sieci dystrybutora.

Indywidualny Dobór Mocy Instalacji Fotowoltaicznej Według Zapotrzebowania

Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej inwestor staje przed kilkoma dylematami. Na dachu czy na gruncie? Jak wybrać firmę wykonawczą? Na komponenty jakich producentów się zdecydować (moduły i falownik)? Jaka moc instalacji będzie optymalna i zapewni zapotrzebowanie energetyczne budynku i jego mieszkańców?

Moc instalacji prosumenta powinna zostać dobrana do rocznego zużycia energii elektrycznej, a więcej nie znaczy lepiej. Dlaczego?

Nadmiaru energii (w systemach bilansowania rocznego dla osób prywatnych) nie można odsprzedać. Przypomnijmy, że dla prosumentów w Polsce obowiązuje system bezgotówkowego rozliczania wyprodukowanej i oddanej do sieci energii elektrycznej z zakładem energetycznym.

Wykonanie audytu polega na określeniu rocznego zużycia energii elektrycznej w budynku, poprzez analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego w połączeniu z zasadami rozliczania energii w postaci systemu opustu.

Od 1 lipca 2016 roku w Polsce funkcjonuje system rozliczenia energii przez prosumentów w bilansach rocznych, który zakłada, że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci można odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp i 0,7 kWh energii dla instalacji 10 kWp – 50 kWp. Ustawa nie przewiduje możliwości odsprzedaży energii elektrycznej przez osoby prywatne. Nadwyżki energii mogą sprzedawać tylko firmy pod warunkiem że nie decydują się na rozliczenie w bilansach rocznych.

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużyciu budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowaniem w sieci”.

Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp, wstępnego doboru można dokonać za pomocą prostych wskaźników, opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków tj.:

- Każde 1 000 kWh energii elektrycznej zużytej rocznie przekłada się na około ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV.
- Na każde wydane 100 zł na miesięcznym rachunku należy dobrać 2,5 kWp mocy instalacji.

To tylko ogólne założenia. Dla odpowiedniego doboru mocy do zużycia energii trzeba wykonać symulację uzysków przy danym usytuowaniu instalacji w zależności od kąta nachylenia do powierzchni terenu oraz odchylenia od południa.
Przeanalizowanie przestrzeni dostępnej pod montaż

Najlepiej, żeby instalacja pokrywała zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, jednak nie zawsze inwestor posiada dostateczną ilość miejsca. Właśnie dlatego konieczne jest wykonanie pomiarów dostępnej przestrzeni montażowej.

Podczas pomiarów konieczne jest sprawdzenie wymiarów charakterystycznych dachu lub gruntu, a także określenie wymiarów i lokalizacji tych elementów, które mogłyby powodować zacienienie instalacji, takich jak kominy, anteny, drzewa, czy budynki sąsiadujące. To pozwoli na precyzyjne i estetyczne rozplanowanie modułów, a także ograniczenie negatywnego wpływu cienia już na etapie projektowania.

Istotne znaczenie ma również skierowanie w stronę południa oraz nachylenie paneli fotowoltaicznych, które wpływa na dostępną przestrzeń montażową. Należy tak rozplanować dostępną przestrzeń, by moduły nie zacieniały siebie nawzajem.

Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają, naziemne instalacje fotowoltaiczne powinny być ustawione w kierunku południowym pod kątem 20-30o na południu Polski oraz 25-35o na północy. Przy montażu na dachach płaskich często stosuje się niższe kąty pochylenia 10 – 15o. Wynika to z jednej strony z ograniczonej powierzchni montażowej z drugiej ze względów bezpieczeństwa przed silnym wiatrem.

W przypadku instalacji dachowych, jeżeli kąt pochylenia dachu nie jest optymalny – kąt instalacji można dopasować stosując odpowiednią konstrukcję wsporczą. Na dobór konstrukcji wsporczej, a także cenę wykonania instalacji ma wpływ materiał pokrywający dach, przykładowo balchodachówka,dachówka ceramiczna czy papa. Patrząc pod kątem ekonomicznym, jeżeli kąt dachu mieści się w przedziale 15-60o przy odchyleniu od południa +/-45o, dopasowanie kąta nie jest uzasadnione.

Typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,67 metra długości i około 1 metra szerokości.
Wymagana powierzchnia montażowa dla 1 kWp instalacji wraz z uwzględnieniem koniecznych przestrzeni instalacyjnych pomiędzy modułami wynosi ok. 5,5 m2 dla modułów o mocy 330 Wp, które są w tym momencie są praktycznie standardem mocowym.

Zapraszamy do kontaktu

+48 798 109 783

radoslaw.bus@miltonpv.pl

Załącznik
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Milton-pv   Radosław Buś
ul. Wojsławska 300G
39-300 Mielec

www.miltonpv.pl
tel.  +48 798 109 783
email: biuro@miltonpv.pl

NIP: 8171996051