Mikroinstalacja to własne, odnawialne źródło energii. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić i jak ją podłączyć. Gdy chcesz lub planujesz montaż mikroinstalacji (do 50 kW mocy zainstalowanej – np. panele fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną) możesz ją podłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci. Przeprowadzimy Cię krok po kroku. Jak się przyłączyć. Jak zgłosić mikroinstalację.

Zgłoszenie Mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego

Chcę przyłączyć domową mikroinstalację.Dla kogo?

Gdy planujesz montaż mikroinstalacji (do 50 kW mocy zainstalowanej – np. panele fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną) możesz ją podłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci Dystrybucyjnej. 
 
Jak się przyłączyć?

    Jeśli dysponujesz już przyłączem, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa budynku – wystarczy zgłoszenie do dostawcy energii on  wymieni licznik na dwukierunkowy, tzn. taki, który mierzy zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną.
    Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa od mocy planowanej mikroinstalacji należy wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku. Można to zrobić on-line  lub za pośrednictwem wypełnionego  formularza, który należy dostarczyć do Punku Obsługi Klienta Dystrybucji. Następnie należy dokonać zgłoszenia mikroinstalacji.
    Jeśli obiekt/budynek nie jest przyłączony do sieci najpierw przyłączyć. Informację, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

               
Jak zgłosić mikroinstalację?

Krok 1

Wypełnij druk  Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Do zgłoszenia załącz:

  • schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. Jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymaganiami dostawcy energii   ,
  • specyfikację techniczną mikroinstalacji.
  • jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca - wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.


 

Krok 2

Dostawca energii zweryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.

Krok 3

Dostawca energii  wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” oraz w uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji. "Potwierdzenie..." jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 4

Należy zawrzeć umowy:

  • z Dostawca energii. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji,
  • ze Sprzedawcą-Kupującym, Umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.

    Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową.

Krok 5

   Mikroinstalacja została przyłączona

 

Zapraszamy do kontaktu

+48 798 109 783

radoslaw.bus@miltonpv.pl

Załącznik
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Milton-pv   Radosław Buś
ul. Wojsławska 300G
39-300 Mielec

www.miltonpv.pl
tel.  +48 798 109 783
email: biuro@miltonpv.pl

NIP: 8171996051